Přijmeme celé pracovní čety, ale i jednotlivce s živnostenským listem na stavební práce.