Většina nosných konstrukcí, ať již betonových nebo z jiných materiálů, je určitým způsobem nerovná. Může se jednat až o rozdíl několika centimetrů. Navíc je na nosné konstrukci často vedeno velké množství rozvodů. To vytváří komplikace při aplikaci tepelné a kročejové izolace v podlaze. Velkým problémem je pak vznik tepelných a akustických mostů.

Řešením je vyrovnání nosného podkladu lehkou cementovou litou pěnou Poriment.
Poriment se používá také jako spádová vrstva plochých střech a teras. Výhodou je pak velmi snadná manipulace a vysoká rychlost ukládky.